Verzekeringspakket voor Gastouderbureaus:

 

Als gastouderbureau heeft u te maken met diverse risico's. Vooral het

aansprakelijkheidsrisico wordt vaak onderschat. Uit de praktijk blijkt dan ook, dat dit risico vaak niet of onvoldoende is verzekerd.

 

Speciaal voor gastouderbureaus hebben wij een pakket ontwikkeld dat dit risico voldoende afdekt.

In tegenstelling tot veel andere aanbieders kennen wij namelijk geen uitsluiting voor letselschade of beperkende voorwaarden m.b.t. letselschade. En met name de letselschade is een belangrijke factor om dat risico in uw aansprakelijkheidsverzekering af te dekken. Let u dus goed op de voorwaarden.

 

Naast de aansprakelijkheidsverzekering kunt u ook kiezen voor een aantal optionele dekkingen:

 • Inventarisverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Ziekteverzuimverzekering

 

Als gastouderbureau heeft u bij ons de mogelijkheid om een verzekeringscontract af te sluiten waarbij het aansprakelijkheidsrisico voor alle bij u aangesloten gastouders is verzekerd.

 

Qua premie is dat voordeliger dan wanneer iedere gastouder afzonderlijk hiervoor een verzekering afsluit. Bij zo'n collectieve regeling zou u als gastouderbureau kunnen opteren voor de mogelijkheid om de premie geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen bij de gastouder.

 

De (offerte)aanvraagprocedure is eenvoudig. U kunt het digitale aanvraagformulier invullen, opslaan en per mail of per post naar ons opsturen. Als de verzekering(en) eenmaal geactiveerd zijn krijgt u de beschikking over een persoonlijke digitale polismap waarin u de polisgegevens, voorwaarden etc. kunt inzien. Goed, gemakkelijk en overzichtelijk!

Aanvullende informatie m.b.t. de pakketverzekering:

 

Aansprakelijkheidsverzekering:

 • de aansprakelijkheidsverzekering heeft een verzekerd bedrag
  van € 1.250.000,- per gebeurtenis” met een maximum van
  € 2.500.000,- per jaar.
 • inclusief letselschade.
 • eigen risico € 125,- (alleen bij zaakschade)
 • verzekerd zijn het gastouderbureau, gastouders en de op te vangen kinderen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan van de gastouders.
 • medisch handelen is niet uitgesloten
 • ook verzekerd zijn de gastkinderen die via een ander gastouderbureau zijn ondergebracht bij de aangesloten gastouder.
 • stagiaires zijn meeverzekerd op de polis

 

Inventarisverzekering:

 • verzekerd bedrag € 15.000,-
 • eigen risico € 250,-
 • uitgebreide voorwaarden

 

Rechtsbijstand:

 • voor juridische geschillen, inclusief incasso-vorderingen.
 • premie is afhankelijk van jaaromzet

 

Verzuimverzekering:

 • voor gastouderbureaus met personeel (loondoorbetaling bij ziekte)
 • arbodienst optioneel
 • premie is afhankelijk van de totale loonsom

 

Gezien de diversiteit van de gastouderbureaus is het niet mogelijk om een vaste premie aan te geven. Op het aanvraag/offerteformulier kunt u aangeven welke verzekeringsdekking uw wenst. Wij maken vervolgens een premievoorstel voor u.

 

Genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

Pakketkorting: 3% bij 2 verzekeringen, 5% bij 3 verzekeringen.
8% vanaf 5 verzekeringen.

Gastouderverzekering.com is een onderdeel van Roding Assurantien BV.